consultline

BOLAGET

KONTAKT

KAPITALFÖRVALTNING

 

 

Peter Svahlstedt

 

Erfarenhet av kapitalförvaltning och modern portföljhantering. Tidigare Vd för fond- och kapitalförvaltningsbolag. Ansvarig för ett antal stiftelseförvaltningar och över trettio års erfarenhet av aktiemarknaden. Utvärderat kapitalförvaltningen vid bland annat 4:e AP-fonden. Tidigare prognosmakare vid Ekonomistyrningsverket (ESV) och Finansdepartementet. Utbildningsbakgrund som civilekonom med makroekonomisk inriktning. Senare kompletterad med matematikstudier vid Stockholms Universitet och en fil.kand i matematik.

 

 

 

 

 

 

Uppdrag

 

Verkställande direktör

Finanschef

Styrelseledamot

Due Dilligence

Analys

Utredning

Förhandling

Förvärv och sammanslagning

Affärsutveckling

Trädabolag

KONSULTTJÄNSTER

HEM